Lama

Dsc09293

Lama

Neste åpningsdag er lørdag 13. juni 2020 | ÅPNINGSTIDER OG PRISER

Fakta:

Lamaene er utprega flokkdyr, der kjønnene omtales med lignende benevnelser som hestedyrene, hannen som hingst, hunnen som hoppe, og ungen som føll.

Lamaen er kjent for å spytte, men gjør det bare når det føler seg redd eller truet. Når en lama er fullvoksen ved treårsalderen kan den bære opptil 40–50 kg på ryggen. Når den er godt trent kan den gå flere mil per dag. Lamaen har vært brukt som fraktdyr i Andesfjellene i århundrer.

Lamaen er et utmerka dyr til å holde kulturlandsskapet vedlike. Kjøttet er magert og proteinrikt. Ulla kan klippes hvert annet år.

Lamaene er omsorgsfulle og passer både på hverandre og andre dyr rundt dem. De kan gi melk til andres unger når det trengs.

Drektighetstid: ca 11 måneder

Spiser: Gress og planter. Lamaene er drøvtyggere, akkurat som kuene. De trenger lite vann og kan overleve på det meste av plantevekst, de er derfor hardføre i utfordrende fjellterreng.