Kanin

Ehz 1964 Lo

Kanin

Neste åpningsdag er lørdag 13. juni 2020 | ÅPNINGSTIDER OG PRISER

FAKTA:

Haredyrene (herunder kaniner) er ikke gnagere, slik man lenge trodde, men tilhører en søstergruppe.Den viktigste forskjellen mellom kaniner og harer er at kaniner i større grad lever i ganger under jordoverflaten. Kaniner blir også generelt mindre enn harer.

Kaniner er territoriale, men sosiale kolonidyr.Det vil si at de i vill forstand bor i grupper på 6-10 individer, og gruppene kan samles i en større koloni. Det kan således bo opp til 100 kaniner i en koloni, og størrelsen på kolonien kan bli oppmot 20 tennisbaner stor i omfang. De graver tunneller i bakken, og lever der mesteparten av tiden.

Kaniner er planteetere som i hovedsak spiser gress, men også løv, bark og røtter utgjør en viktig del av den naturlige dietten. I tillegg kan den spise ulike grønnsaker (salat, kål og rotgrønnsaker) og kornsorter når dette er tilgjengelig. Kaninen er imidlertid avhengig av en vannrik diett, som må bestå av minimum 55 prosent vann om den skal reprodusere og opprettholde en generell god helsetilstand

Kaninen går drektig i 28-32 dager (30 i snitt)og føder typisk 1-14 unger (seks i snitt). Ungene avvennes når de blir omkring 22-31 dager gamle. Ungene regnes som selvstendige etter cirka åtte uker. Hanner blir produktive fra de er ca 10 måneder, og hunner blir produktive fra de er omkring elleve måneder gamle. Kaninen kan leve til den blir cirka ni år gammel, men gjennomsnittlig levealder i vill tilstand er omkring ett år.

Kaniner kan pare seg med flere hanner og få avkom med ulike fedre i et og samme kull. Avkommet blir således halvsøsken. Kaninens enorme produktivitet skyldes altså evnen til å få eggløsning hver gang hunnen parer seg. På folkemunne blir dette fenomenet ofte kalt «kanineffekten», men også en rekke andre arter har denne evnen. Det gjelder blant annet katten, mus og kameldyr.