Geit

Dsc08992

Geit

Neste åpningsdag er lørdag 13. juni 2020 | ÅPNINGSTIDER OG PRISER

Fakta om Geit:

Geita hører til våre eldste husdyr, den er både nøysom og hardfør, samtidig er hun intelligent og sosial. Geita er et kjært husdyr som mange har vært og er avhengige av.

Avkommet til geita heter kje eller killing, hannen heter bukk

Etter hvert som ysting ble vanlig, ble ost et hovedprodukt fra geita, og ystingen av blandet geitemysost skapte en ny epoke i 1880-årene. Hver geit produserer ca. 560 kg melk i året fra kjeingen, som normalt er i januar/februar, og til utpå høsten.

Pelsskinn av norsk geit anvendes bl.a. til klær og sportsartikler m.m.. I verden for øvrig er de viktigste produksjoner i tillegg til melk; ullproduksjon (angora- og kasjmirgeit) og kjøttproduksjon.

Det finnes to norske geiteraser, norsk melkegeit og kystgeit. I tillegg finnes det mindre besetninger av kasjmirgeit, angorageit, boergeit og dverggeit. Geitene på Barnas Gård er en blanding av dverggeit og boergeit.


Geita går drektig i ca 4 og en halv måned og normalt en til to avkom.