Ku

Dolafe

Ku

Neste åpningsdag er lørdag 13. juni 2020 | ÅPNINGSTIDER OG PRISER

På Barnas Gård har vi kuer av rasen dølafe. Dette er en tradisjonell norsk storferase med opprinnelse fra store deler av Oppland og Hedmark, med tyngepunkt i Gudbrandsdalen, Østerdalen og områdene øst og vest for Mjøsa. Rasen er utrydningstruet på et kristisk nivå, og vi er glade for å kunne bidra til vekst av denne rasen hos oss på Barnas Gård. I 2016 var det kun registrert 223 dølafe i Norge, så våre kuer utgjør faktisk en stor prosentandel av de gjenlevende kuene av denne rasen.


FAKTA om ku:

Kuene har delte hover som kalles klover og består av to klover og to biklover på hver fot. De mangler fortenner i overkjeven og har en mage med fire rom. De fire magedelene kalles vom, nettmage, bladmage og løypemage. Foret svelges fortløpende etter første tygging, det havner først i vomma og går deretter ned i nettmagen. Herfra gulpes maten opp igjen og tygges en gang til. Tyggingen skjer sidelengs slik at maten males. Etter andre gangs tyggin går maten til bladmagen. Deretter havner den i løypemagen, som er den eneste magen som tilfører fordøyelsesvæsker.

Kua blir brukt som melkeku eller som ammeku. Ammekyr gir all melken sin til kalven og brukes til avl og kjøttproduksjon, mens melkekua blir fratatt kalven etter at den er født. Etter at kalven er født så vi kan melke kua i ca 10 måneder før den må få en ny kalv. Kua må melkes to ganger om dagen og gir oss mellom 10-35 liter melk pr dag, avhengig hvor mye mat kua får. En produktiv ku spiser nesten 60 kg gress og drikker 80 liter vann om dagen.

På Barnas Gård har vi ammeku, så vi får ikke melk av kuene våre, den er det bare kalvene som får.