Dåhjort

Daahjort

Dåhjort

Neste åpningsdag er lørdag 13. juni 2020 | ÅPNINGSTIDER OG PRISER

Dåhjort tilhører hjortefamilien og er også kjent som dådyr. Dåhjort er mindre enn norsk hjort, men betydelig større enn rådyret. Hannen kalles dåbukk og hunnen hind eller kolle.

Dådyret er en nykommer i norske skoger. Arten er innført til Norge hovedsakelig rundt år 1900. Viltlevende dåhjort er imidlertid et resultat av rømninger fra viltoppdrett. I all vesentlighet har slike dyr etablert seg i Østfoldtraktene.

Dåhjort kjennetegnes av sine små, nærmest hvite flekker langs sidene og ryggen. Den har som oftest rødbrun sommerpels og ei svart hårstripe som går langs nakken og ryggen på dyret, men fargene kan variere fra ganske lys til nærmest sort. Dåhjortens bakpart er karakteristisk, hvit med sort hale. Den sorte stripen skiller seg i tre striper, en langs halen og to rundt den hvite bakparten.

Hindene går drektige litt under åtte måneder, og føder som regel kun én kalv. Kalvene ligger gjemt i vegetasjonen inntil de er sterke nok til å følge med på flokken.