Nyfødt VERDENSSENSASJON på Barnas Gård!

Dsc01098

Nyfødt VERDENSSENSASJON på Barnas Gård!

Neste åpningsdag er lørdag 30. mai 2020 | ÅPNINGSTIDER OG PRISER

Da det viste seg at den sorte jaken var drektig i vinter så sto valget mellom jomfrufødsel eller tjuvparing. Men når den brune kalven med karakteristiske trekk fra dølafefamilien kom ut, da var det ingen tvil; dølafeoksen Ferdinan er utvilsomt far til den lille kalven. Verdens første kryssning mellom jak og dølafe er født på Barnas Gård.

 

DSC01127.JPG#asset:1820:frontpagebox

Fv. Dølafeoksen Ferdinan, Dølajak-kalven Jakkibell og jakmor Jakki 

Jak er et langhåret pattedyr fra Asia, i Tibet betyr ordet jak bare hannen, og en hunnjak er egentlig en dri eller nak, men i Norge så kaller vi begge kjønn for jak. Det finnes kun tre bestander av jak i Norge, og Arne Pål Rusten som eier dyrene på Barnas Gård er den eneste som driver med oppdett av dem her i landet. Den utrydningstruede dølaferasen er også sjelden å se, og når de i tillegg får et felles barn så er dette virkelig en unik severdighet. 

I sesong går dyrene i avskilte innhegninger, men det var nok under beitesesongen i høst da dyrene ble sluppet på grønt fellesbeite at unnfangelsen antagelig fant sted.

Den velskapte lille kalven har fått navnet Jakkibell. Og siden kalven ble hunnkjønn vil hun selv kunne få kalv når hun blir voksen. Hybrid med hannkjønn ville vært steril, så det var jo et slags hell i uhellet at genene kan leve videre på gården. Det har blitt en fargerik og morsom flokk med mine, dine og våre barn i kuinnhegningene nå. De gjenspeiler på en måte det moderne samfunnet ;)

DSC01140.JPG#asset:1825:frontpagebox

Dølafeoksen Ferdinan er far til lille Jakkibell

DSC01169.JPG#asset:1822:frontpagebox

Mor, Jakkibell og hennes 1.år gamle halvsøster